Piller Optimumda Toplanıyor

pilPiller bittiğinde çöpe atılırsa eğer toprak için zehir oluşturuyor.Bir çok toplama yerleri var ama en eğlencelisi sanırım optimumda….

Pillerin geri dönüşümü hem ekonomik açıdan hem de insan-çevre sağlığı açısından önemlidir. Piller hacim olarak küçük olmasına karşın barındırdığı ağır metaller yüzünden çevreye son derece zararlıdır. Geri dönüşümle bu zararı ortadan kaldırabiliriz.

Atık Pillerin Zararları
Piller kullanıldıktan bir süre sonra bozulmaya başlar. Bu esnada çevreye zarar veren çeşitli zehirli maddeler ortaya çıkan. Bu maddeleri kısaca tanıyalım:
Cıva: Doğada bozulmaz. Vücuda girdiğinde parastezi, ataksi, dişartri ve sağırlık gibi nörolojik bozukluklara, merkezi sinir sisteminin tahribine ve kansere, böbrek, karaciğer, beyin dokularının tahribine, kromozomları tahrip edip sakat doğumlara neden olmaktadır.
Bir oksit pilde bulunan cıva 800 bin litre suyu kirletebilecek seviyededir.
Dünya Sağlık Teşkilatına göre içme suyunda cıvanın 0.001 mg/lt’yi geçmemelidir.
Kadmiyum: En zehirli ağır metallerdendir. Bozulan pillerden akan kadmiyum su yoluyla insana taşınır. Solunum yoluyla alınırsa daha tehlikelidir.
İnsanda İtai itai hastalığı(şiddetli bir kemik erimesi hastalığıdır), Akciğer hastalıkları, prostat kanseri, Böbreküstü bezi rahatsızlıkları gibi sorunlara neden olur.
Dünya Sağlık Teşkilatına göre içme suyunda kadmiyumun 0.005 mg/lt’yi geçmemelidir.
Kurşun: İçme suyu, gıda ve hava yoluyla insana bulaşır.
İnsanda işitme bozukluğu, hemoglobin seviyesinde azalma, böbrek ve beyin iltihabı, kısırlık ve kansere neden olur.
Dünya Sağlık Teşkilatına göre içme suyunda kurşunun 0.05 mg/lt’den az olmalıdır.

Atık Pillerin Zararlarını Azaltmak İçin Yapılabilecekler
– Pillerdeki cıva, kadmiyum ve kurşun gibi zehirli ağır metaller konusunda halkı bilinçlendirmek.
– Pillerin ayrı toplanmasını sağlamalı. Kırmızı renkli pil kutuları ile pil toplama merkezleri oluşturmak.
– Vatandaşların pilleri nasıl ayrı toplayacakları konusunda bilgilendirmek.
– Kırmızı renkli pil toplama araçları oluşturmak.
– Pil toplama işlemini İllerin geneline yaygınlaştırılmalı.
– Pillerin depolama alanlarında ayrı özel hücrelerde depolanması sağlanmak.
– Medya’ya piller konusunda bilgi verilmek.
– Pillerin tehlikeli madde (cıva, kadmiyum ve kurşun gibi) içerdiğini gelişi güzel kullanılmaması gerektiğini anlatmak.
– Akmış pillerin çok tehlikeli olduğunu, eldivensiz dokunulmaması gerektiği ve ellerin mutlaka yıkanması gerektiği öğretilmek.
– Pillerin tehlikeli madde içermesi sebebiyle dille kontrol edilmemesi gerektiği kamuoyuna duyurulmak.(alıntı)

 

One thought on “Piller Optimumda Toplanıyor”

Comments are closed.